Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja.

  1. Rekisterinpitäjä

K2 Entertainment Oy
Hatanpään valtatie 1 B
33100 Tampere

  1. Rekisteriasioita koskevat tiedustelut

Blockfest asiakaspalvelu
info@blockfest.fi

  1. Rekisterin nimi

Blockfestin asiakas- ja markkinointirekisteri

  1. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten, tähän kuitenkaan tyhjentävästi rajoittumatta:

-asiakkuuden hoitaminen, kehittäminen ja analysointi
-asiakasviestintä
-markkinoinnin suunnittelu ja kohdentaminen
-markkinointiviestintä (sis. suoramarkkinointi)
-liiketoiminnan suunnittelu ja seuranta
-suoramarkkinointikieltojen ylläpito

  1. Rekisterin tietosisältö

Perustiedot, kuten

– nimi
– syntymävuosi tai ikä
– sukupuoli
– yhteystiedot ml. osoitetiedot ja sähköpostiosoite

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten

– suostumus sähköposti- ja muilla automaattisilla järjestelmillä lähetettävään suoramarkkinointiin sekä tieto osoitteen saantitavasta

– suoramarkkinoinnin kieltokoodit

Sekä yllä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

  1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin rekisterinpitäjältä ulkopuolisille yrityksille. Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakas- ja markkinointirekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Sähköinen rekisteri on suojattu palomuurein, henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

  1. Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat Blockfestin asiakas- ja markkinointirekisterissä olevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle taholle. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan yleensä kahden viikon kuluttua pyynnön esittämisestä.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan tahoon tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.