Rakenteet ja todistukset

MYYNTIPISTE- JA PROMOOTIORAKENTEET

Tapahtuma-alueella käytettävistä väliaikaisista rakenteista ja rakennelmista on oltava saatavilla soveltuvat valmistajan tai vastaavan tahon suunnitelmat ja rakennekuvat. Suunnitelmista tulee selvitä rakennelman käyttötarkoitus huomioiden, tarvittavat lujuuslaskelmat, olosuhderajoitukset sekä vaadittavat toimenpiteet olosuhderajojen ylityksen yhteydessä.

Väliaikaisen rakenteen tai rakennelman toimittajan tulee valmistella ja allekirjoittaa kutakin rakennetta tai rakennelmaa koskevan pystytystodistuksen, joka toimitetaan festivaalin kumppanuus- ja myyntipistetuottajalle kasauksen valmistumisen ja vaadittavan lopputarkastuksen jälkeen.

Pystytystodistuksesta tulee selvitä vähintään, mikä rakenne tai rakennelma on kyseessä, mihin ohjeeseen ja suunnitelmaan perustuen se on kasattu, mikä sen käyttötarkoitus on ja mitä olosuhderajoja rakennelmaan tulee soveltaa. Pystytystodistuksen valmistelee ja allekirjoittaa rakennelmasta vastaavan tahon edustaja.

Pystytystodistuksen allekirjoittamalla alihankkijan vastaava edustaja vakuuttaa, että väliaikainen rakennelma on valmistajan ohjeiden mukaisesti kasattu, se on käyttötarkoitukseen nähden soveltuva ja turvallinen ja sen olosuhderajojen ylittymistä, sekä niihin liittyviä toimenpiteitä valvotaan koko väliaikaisen rakennuksen pystyssä olon ajan.